‘Financieel misbruik van ouderen vindt achter de voordeur plaats en blijft vaak onopgemerkt.’ Staat te lezen op de website www.financieelveiligouderworden.com. Een initiatief van het Ministerie van VWS en een aantal bevlogen ondernemers die dit thema in hun werk steeds vaker tegen kwamen.

De meest voorkomende situatie van financieel misbruik van ouderen schijnt in de familie zelf te zijn. De grens tussen helpen, geholpen worden en de behoefte om dankbaarheid te tonen en de afhankelijkheid van de oudere is niet altijd even helder. Het begint misschien met een kleine geste die kan uitmonden in onvrijwillige patronen, zoals het iedere week boodschappen doen van een pasje en ook de eigen boodschappen er meteen van betalen of wat extra geld pinnen, gewoon omdat het kan. Het is moeilijk daar iets van te zeggen als je zelf niet meer naar de winkels kunt. Zonder heldere afspraken gaan zulke dingen knagen, een gevoel van onbehagen ontstaat meestal sluimerend en kan bij ouderen grote zorgen geven. Hoe begin je erover zonder te kwetsen, hoe doe je dat naar de andere kinderen die niets extra’s krijgen op deze manier. Hoe kan je nog in vertrouwen je financien te bespreken met degene die diezelfde financien voor je regelt maar er ook misbruik van maakt? En hoe voorkom je ruzie in de familie? Hier kunnen mensen nachtenlang van wakker liggen.

Vanuit het landelijke initiatief worden in zoveel mogelijk gemeentes ‘Lokale Allianties’ opgezet, die als doel hebben hier voorlichting over te geven, het taboe op deze vorm van ouderenmishandeling open te breken zodat ouderen hier zelf ook makkelijker mee naar buiten durven komen en erover kunnen praten met een neutraal persoon.

Het idee is dat zoveel mogelijk professionals die met ouderen te maken hebben in een gemeente van elkaar kunnen leren als zij een dergelijke situatie tegenkomen. Wellicht ook dat er een anoniem meldpunt komt voor ouderen.

Sinds januari ben ik, samen met Suzanne Oortman Gerlings van Senior Banking, initiatiefnemer van Lokale Alliantie Baarn. We hebben een paar bijeenkomsten gehad met de ouderenadviseur van Welzijn Baarn, de wethouder, iemand van het landelijke aanjaagteam, een medewerkster van de Rabobank, iemand van Gemeente Baarn, de Politie en de seniorenraad.  Iedereen is het er over eens dat het goed is als hier meer aandacht voor komt.

Op 28 maart vindt er een grote startbijeenkomst plaats voor alle baarnse professionals. Mocht je dit lezen en hier aan deel willen nemen, neem dan even contact met mij op.

Lonneke Jansma – Baarn, februari 2019